CONCURRENTIE VOORDEEL EN GROEI DOOR FLOW
Zorg dan dat u uw medewerkers weer het beste van zichzelf naar het werk brengen!
Meer omzet, lagere kosten, meer innovatie, meer plezier in het werk.
Waarom Creating Flow

Managers kunnen bevlogenheid niet afdwingen, maar wel ontwikkelen. Het verborgen potentieel is enerzijds het ontwikkelen van bevlogenheid bij medewerkers en managers en anderzijds het proactief sturen op resultaat. Door bevlogenheid en proactief sturen krijgt een onderneming een enorm concurrentievoordeel in zowel de top- als bottom line.


Lees meer
Bestellen

Wilt u het boek bestellen? Dan kan via de volgende link:


Lees meer
Auteur

accenture_2_mg_1784

Paul van Schaik begeleidt en daagt al 20 jaar directie- en managementteams uit en ondersteunt hen bij het leerproces om prestatiedoorbraken te realiseren, door een combinatie van bevlogenheid ontwikkelen en proactief sturen op resultaat.


Lees meer